Baner głowny strony Uąrzd Miejski Pilzno Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym na podstawie art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Oświadczenia majątkowe złożone przez burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza oraz radnych.
  Ilość odwiedzin: 684390