Baner głowny strony Uąrzd Miejski Pilzno Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

:: Oświadczenia Majątkowe

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym na podstawie art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Oświadczenia majątkowe złożone na początek kadencji 2006-2010, za rok 2006, 2007, 2008, 2009, na koniec kadencji 2006-2010, na początek kadencji 2010-2014, za rok 2010, za rok 2011, za rok 2012, za rok 2013, na koniec kadencji 2010-2014, za rok 2014, za rok 2015 przez burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza oraz radnych.


  Ilość odwiedzin: 466663