Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj

Publikowanie danych dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, które stanowią, że informacje zawarte w oświadczeniu majatkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.


Oświadczenia majątkowe Radnych złożone za rok 2006.


Gołębiowska Ewa - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4Cichowski Jerzy - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4


Czernysz Marian - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4


Kawa Józef - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4


Maziarka Michał- Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4

Palej Stanisław- Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4

Paprocki Zbigniew - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4


Potempa Marcin - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4


Rębiś Bogdan - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4


Rolnicki Piotr - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5


Rusin Andrzej - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4


Samborski Tomasz - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4


Stechnij Andrzej - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4

Wojnarowski Jacek - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4

Ziaja Czesław - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
Zobacz również:

:. Oświadczenia o stanie majątkowym Burmistrza,Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Pracowników Urzędu oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych


:. Oświadczenia o stanie majątkowym Radnych


:. Oświadczenia o stanie majątkowym Dyrektorów Szkół i Przedszkoli


Liczba odwiedzin kategorii: 5995