Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj

Publikowanie danych dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, które stanowią, że informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Oświadczenia te są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie.

Oświadczenia majątkowe złożone za rok 2009.

Ewa Gołębiowska - pełniąca funkcję Burmistrza Pilzna

Jan Gałuszka - Zastępca Burmistrza

Anna Gawlik - Sekretarz Gminy

Zając Grażyna - Skarbnik Gminy

Anna Bieszczad - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof Chmielek - Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego

Anna Gałuszka - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Małgorzata Krawiec - Kierownik Referatu Podatku, Opłat i Działalnosci Gospodarczej

Lucyna Bal - pracownik Urzędu Miejskiego, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Marta Białas - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Anna Krzysik - pracownik Urzędu Miejskiego, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Małgorzata Pióro - pracownik Urzędu Miejskiego, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Helena Rak - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Genowefa Stelmach - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Anna Urzędowska - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Tomasz Wstawski - pracownik Urzędu Miejskiego, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Zbigniew Baran - dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie

Andrzej Czernicki - prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego "Pilzno" Sp. z o.o.

Andrzej Kozik - dyrektor Domu Kultury w Pilźnie

Krystyna Gądek - dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie

Barbara Szypułka - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pilźnie

Zofia Uriasz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie

RADNI MIEJSCY:

Czesław Ziaja - Przewodniczący Rady Miejskiej od 7.06.2010

Ewa Gołębiowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego złożonego w dniu 28.04.2010 r.

Jerzy Cichowski - Radny

Marian Czernysz - Radny

Józef Kawa - Radny

Michał Maziarka - Radny

Stanisław Palej - Radny

Zbigniew Paprocki - Radny

Marcin Potempa - Radny

Bogdan Rębiś - Radny

Piotr Rolnicki - Radny

Andrzej Rusin - Radny

Tomasz Samborski - Radny

Andrzej Stechnij - Radny

Jacek Wojnarowski - Radny

Czesław Ziaja - Radny

DYREKTORZY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:

Marian Bal - Dyrektor Zespołu Szkół w Łękach Dolnych

Anna Błaś - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie

Marta Gmiterek - Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegocicach

Małgorzata Grzybowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Lipinach

Beata Krajewska - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łękach Górnych

Robert Krupa - Dyrektor Zespołu Szkół w Słotowej

Barbara Monica - Dyrektor Zespołu Jaworzu Górnym

Krystyna Niemiec - Dyrektor Zespołu szkół w Machowej

Halina Piątek - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pilźnie

Jolanta Rębiś - Dyrektor Zespołu Szkół w Parkoszu

Piotr Rynkar - Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrkowie

Grzegorz Stawarz - Dyrektor Zespołu Szkół w Łękach Górnych

Antoni Tarza - Dyrektor Zespołu Szkół w Zwierniku

Romualda Toboła - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pilźnie

Liczba odwiedzin kategorii: 4174