Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj

Publikowanie danych dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, które stanowią, że informacje zawarte w oświadczeniu majatkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.


Oświadczenia majątkowe Radnych złożone na początek kadencji 2006-2010.


Gołębiowska Ewa - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilźnie
Oświadczenia i informacja składane do Wojewody Podkarpackiego


Cichowski Jerzy - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4


Czernysz Marian - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5


Kawa Józef - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5


Maziarka Michał- Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5

Palej Stanisław- Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5

Paprocki Zbigniew - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5


Potempa Marcin - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5


Rębiś Bogdan - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5


Rolnicki Piotr - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5


Rusin Andrzej - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5


Samborski Tomasz - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5


Stechnij Andrzej - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5

Wojnarowski Jacek - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5

Ziaja Czesław - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5
Liczba odwiedzin kategorii: 4601