Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj

Publikowanie danych dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, które stanowią, że informacje zawarte w oświadczeniu majatkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Oświadczenia te są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie.

Oświadczenia majatkowe złożone za rok 2007.

Chmura Józef - Burmistrz Pilzna

Gałuszka Jan - Zastępca Burmistrza

Gawlik Anna - Sekretarz Gminy

Grażyna Zając - Skarbnik Gminy

Bieszczad Anna - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Chmielek Krzysztof - Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego

Gałuszka Anna - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Krawiec Małgorzata - Kierownik Referatu Podatku, Opłat i Działalnosci Gospodarczej

Bal Lucyna - pracownik Urzędu Miejskiego, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Krzysik Anna - pracownik Urzędu Miejskiego, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Pióro Małgorzata - pracownik Urzędu Miejskiego, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Świderska-Nykiel Edyta - pracownik Urzędu Miejskiego, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Tomasiewicz Barbara - pracownik Urzędu Miejskiego, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza


Baran Zbigniew - dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie

Czernicki Andrzej - dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pilźnie

Kozik Andrzej - dyrektor Domu Kultury w Pilźnie

Krystyna Gądek - dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie

Szypułka Barbara - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pilźnie

Uriasz Zofia - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie


RADNI MIEJSCY:


Jerzy Cichowski - Radny

Marian Czernysz - Radny

Józef Kawa - Radny

Michał Maziarka - Radny

Stanisław Palej - Radny

Zbigniew Paprocki - Radny

Marcin Potempa - Radny

Bogdan Rębiś - Radny

Piotr Rolnicki - Radny

Andrzej Rusin - Radny

Tomasz Samborski - Radny

Andrzej Stechnij - Radny

Jacek Wojnarowski - Radny

Czesław Ziaja - Radny


Dyrektorzy szkół:


Bal Marian - Dyrektor Zespołu Szkół w Łękach Dolnych

Błaś Anna - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie

Gmiterek Marta - Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegocicach

Grzybowska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Lipinach

Krajewska Beata - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łękach Górnych

Krupa Robert - Dyrektor Zespołu Szkół w Słotowej

Monica Barbara - Dyrektor Zespołu Jaworzu Górnym

Niemiec Krystyna - Dyrektor Zespołu szkół w Machowej

Piątek Halina - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pilźnie

Rębiś Jolanta - Dyrektor Zespołu Szkół w Parkoszu

Rynkar Piotr - Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrkowie

Stawarz Grzegorz - Dyrektor Zespołu Szkół w Łękach Górnych

Tarza Antoni - Dyrektor Zespołu Szkół w Zwierniku

Toboła Romualda - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pilźnie

Liczba odwiedzin kategorii: 4839