Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zamówienia poniżej 30000 Euro

Drukuj
Pilzno, dnia 2.07.2020 r.
IZP.3413.11.2020

Kompleksowa usługa usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pilzno

Pobierz: