Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ważne informacje, druki

Drukuj

Komunikat

W wyniku uzgodnień wewnątrzresortowych pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwem Finansów (Departament Administracji Podatkowej i Departament Kontroli Skarbowej), ustalony został pogląd o braku zasadności ujawniania w oświadczeniu majątkowym samorządowego funkcjonariusza publicznego konkretnych dochodów uzyskanych przez jego współmałżonka. Dochodów tych nie wykazuje się w części A pkt. VIII oświadczenia majątkowego.

Wyraźnie należy jednak odróżnić kwestie osiągania przez małżonka funkcjonariusza dochodów stanowiących wspólność majątkową od wykazywania konkretnych dochodów współmałżonka w oświadczeniach majątkowych. W przypadku istnienia wspólności ustawowej, osiągane przez małżonka dochody będą miały bowiem bezpośredni wpływ na stan majątkowy pozostającego z nim w związku małżeńskim funkcjonariusza samorządowego, wykazywany w oświadczeniach majątkowych. W takiej sytuacji funkcjonariusz ma obowiązek uwzględnić osiągnięte przez współmałżonka dochody w pozostałych punktach oświadczenia majątkowego, w zależności od stanu faktycznego (np. pkt I ? zasoby pieniężne, pkt II. nieruchomości, itp. ? bez podania źródła).

Prosimy o uwzględnienie zaprezentowanego wyżej stanowiska przy składaniu oświadczeń majątkowych przez samorządowych funkcjonariuszy publicznych.

Załączniki

  • Ilość pobrań: 59

  • Ilość pobrań: 111

  • Ilość pobrań: 96

  • Ilość pobrań: 17

  • Ilość pobrań: 13