Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Informacja w sprawie jubileuszy 50-lecia małżeństwa
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Dodatkowe informacje: Mieszkańcy Miasta i Gminy Pilzno obchodzący jubileusz 50-lecia małżeństwa, uprzejmie proszeni są o skontaktowanie się z Urzędem Stanu Cywilnego w Pilźnie osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczta elektronicznej.
W imieniu Jubilatów mogą występować także ich rodziny.

Kontakt
tel. 14 680 77 30
e-mail: uscpilzno@wp.pl