Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Wpisanie w akcie urodzenia dziecka wzmianki o małżeństwie rodziców
Opłata skarbowa: Za wpisanie wzmianki w akcie urodzenia dziecka - 11 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem "opłata skarbowa za ..." lub w kasie Urzędu.
Podstawa prawna: Art. 14 i 46, Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161.poz. 1688)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Termin załatwienia: W dniu złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Dodatkowe informacje: Jeżeli rodzice dziecka zawarli małżeństwo po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka, można na ich wniosek wpisać na marginesie aktu wzmiankę o zawarciu małżeństwa. Wniosek o wpisanie w akcie urodzenia dziecka wzmianki o tym, że rodzice zawarli małżeństwo, może złożyć matka lub ojciec dziecka w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
1. dowód osobisty matki lub ojca rodziców
2. odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców
3. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
4. wniosek o przyjęcie oświadczenia Odpisów aktów nie żąda się, jeżeli zostały sporządzone w miejscowym USC.