Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Opłata skarbowa: Za wydaną decyzję - 39 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem "opłata skarbowa za ..." lub w kasie Urzędu.
Podstawa prawna: Art. 36 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161.poz. 1688 z zm.).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Termin załatwienia: W dniu złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: W przypadku decyzji odmownej wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika USC w Pilźnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Dodatkowe informacje: Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu.

Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
  2. Załączniki:
    • do uzupełnienia aktu urodzenia należy złożyć odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców,
    • do uzupełnienia aktu małżeństwa należy złożyć odpis skrócony aktu urodzenia
    • do uzupełnienia aktu zgonu należy złożyć odpis zupełny aktu urodzenia lub odpis zupełny aktu małżeństwa (w zależności od stanu cywilnego osoby zmarłej)
  3. Do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy