Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Udostępnienie informacji publicznej

Kategoria: Udostępnienie informacji publicznej
Nazwa pozycji: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. Nr 112, poz.1198)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 5
Termin załatwienia: do 14 dni od dnia złożenia wniosku