Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Sprawy USC

Liczba odwiedzin kategorii: 12754
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
 • sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,
 • wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństw poza granicami RP,
 • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństw przed upływem ustawowego okresu oczekiwania,
 • przyjmowanie zapewnień do ślubu konkordatowego, cywilnego
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów
 • transkrypcja do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów urodzeń, małżeństw, zgonów
 • uznawanie orzeczeń o rozwodzie separacji
 • uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
 • prostowania aktu stanu cywilnego,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
 • przyjmowanie oświadczeń w sprawach:
  • uznania ojcostwa
  • nadaniu dziecku nazwiska w trybie art. 90 k.r.o.,
  • zmianie imienia dziecku,
  • powrocie przez osobę rozwiedzioną do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • bieżące prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego polegające na nanoszeniu wszelkich zmian
 • dotyczących stanu cywilnego osób, w oparciu o prawomocne orzeczenia sądów i decyzje
 • administracyjne,
 • prowadzenie archiwum USC,
 • organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku
 • załatwiane korespondencji
Adres e-mail USC w Pilźnie: usc@gminapilzno.pl
Telefon: 14 680 77 30

Załączniki

 • Ilość pobrań: 252

 • Ilość pobrań: 110

 • Ilość pobrań: 71

 • Ilość pobrań: 20

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 11

 • Ilość pobrań: 15

 • Ilość pobrań: 17

 • Ilość pobrań: 9

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 11

 • Ilość pobrań: 10

 • Ilość pobrań: 61

 • Ilość pobrań: 18

 • Ilość pobrań: 4