Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Gospodarka odpadami komunalnymi

Liczba odwiedzin kategorii: 3791

Informacja
o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie, uchwalona przez Sejm znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, niosąca szereg zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 lipca 2013 roku.

Na podstawie obowiązującej ustawy Rada Miejska w Pilźnie zobowiązana została do dokonania wyboru w drodze uchwały metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Uchwalone nowe stawki od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. wynoszą:

 • Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wysokość opłaty wynosi:
 • 16,50 zł miesięcznie od mieszkańca.
 • Jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób zmieszany wysokość opłaty wynosi:
 • 33,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w każdym roku w następujących terminach:
 • za styczeń i luty do 15 marca,
 • marzec i kwiecień do 15 maja,
 • maj i czerwiec do 15 lipca,
 • lipiec i sierpień do 15 września,
 • wrzesień i październik do 15 listopada,
 • listopad i grudzień do 31 grudnia.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Pilźnie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pilźnie Nr 08 9477 0001 0000 1010 2000 0240

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przesądziła, że wymiar opłaty śmieciowej nastąpi na podstawie samoobliczenia. Oznacza to, iż każdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, samodzielnie ustalić jej wysokość, a następnie bez wezwania organu uiścić należność do gminy.
Obowiązek składania deklaracji wynika z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454). W przypadku nie złożenia deklaracji Burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty.

Załączniki

 • Ilość pobrań: 6