Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Liczba odwiedzin kategorii: 3841
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w br. uzależniona jest od wartości sprzedaży w roku poprzednim i wynosi:
  • do 4,5% oraz piwo do wysokości 37 500 - 525 zł, a powyżej tej kwoty 1,4% ogólnej wartości
  • od 4,5% do 18% do wysokości 37 500 - 525 zł, a powyżej tej kwoty 1,4% ogólnej wartości
  • powyżej 18% do wysokości 77 000 zł - 2 100 zł, a powyżej tej kwoty 2,7% ogólnej wartości
Płatne w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 30 maja i 30 września danego roku.

Załączniki

  • Ilość pobrań: 21

  • Ilość pobrań: 22

  • Ilość pobrań: 9