Baner głowny strony Uąrzd Miejski Pilzno Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Urząd Miejski w Pilźnie udostępnia osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, zwane dalej „osobami uprawnionymi”, następujące usługi wspierające:
  1. Wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na stronie: www.pilzno.um.gov.pl
  2. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: nr 14 67 22 491
  3. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: pilzno@pilzno.um.gov.pl
  4. Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się.
  5. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza znajdującego się w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Podkarpackiego. Zgłoszenie chęci skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, winno nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy.

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 684392