Baner głowny strony Uąrzd Miejski Pilzno Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Informacja dla Pracodawców


Burmistrz Pilzna informuje pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem pracowników młodocianych.

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przygotowania do wykonywania określonej pracy.
Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje jeżeli :
  1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
  2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.
Dofinansowanie jest przyznawane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania własne.
Dofinansowanie będzie możliwe tylko w ramach otrzymanej z budżetu państwa przez Gminę Pilzno dotacji na powyższe zadanie.


Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia

  Ilość odwiedzin: 684379