Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Pilzno, dn. 17-09-2021 r.
IZP.271.14.2021

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pilzno oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Pilzno


Pilzno, dn. 15-09-2021 r.
IZP.271.13.2021

Dostawa pojazdu (bus) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych


Pilzno, dn. 06-09-2021 r.
IZP.271.12.2021

Przebudowa drogi gminnej nr 106587R ul. Paderewskiego w Pilźnie w km 0+991,00 - 1+777,00


Pilzno, dn. 06-09-2021 r.
IZP.271.11.2021

Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na drodze gminnej nr 106573R w Dobrkowie, Gołęczynie


Pilzno, dn. 30-07-2021 r.
IZP.271.10.2021

Dostawa pojazdu (bus) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.


Pilzno, dn. 22-07-2021 r.
ZEAS.271.1.2021

Dowóz uczniów z terenu Gminy Pilzno do szkół w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


Pilzno, dn. 13-07-2021 r.
IZP.271.9.2021

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Słotowej dz. nr 466


Pilzno, dn. 13-07-2021 r.
IZP.271.8.2021

Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Lipinach


Pilzno, dn. 13-07-2021 r.
IZP.271.7.2021

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Dziennego Domu SENIOR+ w Podlesiu Machowskim


Pilzno, dn. 2-07-2021 r.
IZP.271.6.2021

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Łękach Górnych


Pilzno, dn. 21-05-2021 r.
IZP.271.5.2021

Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w m. Podlesie Machowskie


Pilzno, dn. 04-05-2021 r.
IZP.271.4.2021

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Pilzno


Pilzno, dn. 22-04-2021 r.
IZP.271.3.2021

Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilzno


Pilzno, dn. 02-04-2021 r.
IZP.271.2.2021

Remonty dróg gminnych oraz roboty utrzymaniowe


Pilzno, dnia 17.03.2021 r.
IZP.271.1.2021

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pilzno - w roku 2021

Pobierz: Pilzno, dnia 31.12.2020 r.
IZP.271.16.2020

Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 30.12.2020 r.
IZP.271.15.2020

Przebudowa drogi na działkach nr 1/1, 1/2 w Machowej w km 0+000 - 0+937

Pobierz: Pilzno, dnia 23.12.2020 r.
PSP.271.1.2020

Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania i ochrony 2 budynków szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Pilźnie

Pobierz: Pilzno, dnia 22.12.2020 r.
ZEAS.271.1.2020

Dowóz uczniów z terenu Gminy Pilzno do szkół w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Pobierz: Pilzno, dnia 13.11.2020 r.
IZP.271.35.2020.MK

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu pięciu Gmin Gminy Miasta Dębicy, Gminy Brzostek, Gminy Pilzno, Gminy Żyraków, Gminy Jodłowa

Pobierz: Dokumentacja

Pilzno, dnia 30.10.2020 r.
IZP.271.13.2020

Remont dróg gminnych w Pilźnie

Pobierz: Pilzno, dnia 13.10.2020 r.
IZP.271.12.2020

Remont dróg dojazdowych i parkingów na terenie gminy Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 9.10.2020 r.
IZP.271.11.2020

Remont drogi gminnej nr 106261R w Gębiczynie i Jaworzu Górnym w km 0+500 - 1+626 oraz w km 3+654 - 3+787

Pobierz: Pilzno, dnia 07.10.2020 r.
IZP.271.10.2020

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pilzno oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 18.09.2020 r.
IZP.271.9.2020

Dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie

Pobierz: Pilzno, dnia 8.09.2020 r.
IZP.271.8.2020

Modernizacja dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w Pilźnie

Pobierz: Pilzno, dnia 3.09.2020 r.
IZP.271.7.2020

Przebudowa drogi na działce nr 228 w Łękach Dolnych km 0+050 - 0+640

Pobierz: Pilzno, dnia 25.08.2020 r.
IZP.271.6.2020

Dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie

Pobierz: Pilzno, dnia 28.07.2020 r.
OSP.2710.2.2020

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pilzno

Pobierz: