Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Pilzno, dnia 21.01.2020 r.
IZP.271.2.2020

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa nowego zbiornika na wodę pitną oraz nadbudowa i przebudowa istniejącego zbiornika"

Pobierz: Pilzno, dnia 16.01.2020 r.
IZP.271.1.2020

Dostawa sprzętu ICT dla szkoły w Strzegocicach

Pobierz: Pilzno, dnia 6.12.2019 r.
PSP.271.1.2019

Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania i ochrony 2 budynków szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Pilźnie

Pobierz: Pilzno, dnia 3.12.2019 r.
ZEAS.271.1.2019

Dowóz uczniów z terenu gminy Pilzno do szkół w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Pobierz: Pilzno, dnia 8.11.2019 r.
IZP.2710.13.2019

Przebudowa dróg na terenie gminy Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 8.11.2019 r.
IZP.2710.12.2019

Remont drogi gminnej nr 106624R ulica Króla Kaszubskiego w Pilźnie km 0+105 - 0+404

Pobierz: Pilzno, dnia 5.11.2019 r.
IZP.2710.11.2019

Przebudowa drogi gminnej nr 106565R od km 0+017,20 do km 1+570,90 - ul. Witosa w miejscowości Pilzno polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w granicach istniejącego pasa drogowego

Pobierz: Pilzno, dnia 30.10.2019 r.
IZP.2710.10.2019

Remont drogi gminnej nr 106602R ul. Kościuszki w Pilźnie km 0+395,35 - 3+527

Pobierz: Pilzno, dnia 23.10.2019 r.
IZP.2710.9.2019

Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 10.10.2019 r.
IZP.2710.8.2019

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa nowego zbiornika na wodę pitną oraz nadbudowa i przebudowa istniejącego zbiornika"

Pobierz: