Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Pilzno, dnia 6.12.2019 r.
PSP.271.1.2019

Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania i ochrony 2 budynków szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Pilźnie

Pobierz: Pilzno, dnia 3.12.2019 r.
ZEAS.271.1.2019

Dowóz uczniów z terenu gminy Pilzno do szkół w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Pobierz: Pilzno, dnia 8.11.2019 r.
IZP.2710.13.2019

Przebudowa dróg na terenie gminy Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 8.11.2019 r.
IZP.2710.12.2019

Remont drogi gminnej nr 106624R ulica Króla Kaszubskiego w Pilźnie km 0+105 - 0+404

Pobierz: Pilzno, dnia 5.11.2019 r.
IZP.2710.11.2019

Przebudowa drogi gminnej nr 106565R od km 0+017,20 do km 1+570,90 - ul. Witosa w miejscowości Pilzno polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w granicach istniejącego pasa drogowego

Pobierz: Pilzno, dnia 30.10.2019 r.
IZP.2710.10.2019

Remont drogi gminnej nr 106602R ul. Kościuszki w Pilźnie km 0+395,35 - 3+527

Pobierz: Pilzno, dnia 23.10.2019 r.
IZP.2710.9.2019

Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 10.10.2019 r.
IZP.2710.8.2019

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa nowego zbiornika na wodę pitną oraz nadbudowa i przebudowa istniejącego zbiornika"

Pobierz: Pilzno, dnia 2.10.2019 r.
IZP.2710.7.2019

Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Pilzno w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r.

Pobierz: Pilzno, dnia 19.09.2019 r.
IZP.2710.6.2019

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa nowego zbiornika na wodę pitną oraz nadbudowa i przebudowa istniejącego zbiornika"

Pobierz: Pilzno, dnia 17.09.2019 r.
IZP.2710.5.2019

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Pobierz: Pilzno, dnia 5.09.2019 r.
IZP.2710.4.2019

Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Pilzno

Pobierz:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Specyfikacja IWZ - instrukcja dla wykonawców
 • Załączniki do IDW
 • Formularze
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Wzór umowy
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.09.2019
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 25.09.2019
 • Zmiana treści SIWZ 30.09.2019
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.10.2019
 • Zmiana treści SIWZ 2.10.2019
 • Informacja z otwarcia ofert
 • Informacja o unieważnieniu postępowania
Pilzno, dnia 19.06.2019 r.
IZP.2710.3.2019

Rozbudowa ulicy Ofiar Katynia oraz rozbudowa parkingu przy ul. Legionów w m. Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 19.06.2019 r.
IZP.2710.2.2019

Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy - (4 obiekty) w Gminie Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 4.06.2019 r.
OPS.2710.1.2019

Dostawa samochodu osobowego (minibus) przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej

Pobierz: Pilzno, dnia 10.04.2019 r.
IZP.2710.1.2019

Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych dla Gminy Pilzno.

Pobierz: