Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Pilzno, dnia 10.10.2019 r.
IZP.2710.8.2019

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa nowego zbiornika na wodę pitną oraz nadbudowa i przebudowa istniejącego zbiornika"

Pobierz: Pilzno, dnia 2.10.2019 r.
IZP.2710.7.2019

Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Pilzno w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r.

Pobierz: Pilzno, dnia 19.09.2019 r.
IZP.2710.6.2019

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa nowego zbiornika na wodę pitną oraz nadbudowa i przebudowa istniejącego zbiornika"

Pobierz: Pilzno, dnia 17.09.2019 r.
IZP.2710.5.2019

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Pobierz: Pilzno, dnia 5.09.2019 r.
IZP.2710.4.2019

Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 19.06.2019 r.
IZP.2710.3.2019

Rozbudowa ulicy Ofiar Katynia oraz rozbudowa parkingu przy ul. Legionów w m. Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 19.06.2019 r.
IZP.2710.2.2019

Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy - (4 obiekty) w Gminie Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 4.06.2019 r.
OPS.2710.1.2019

Dostawa samochodu osobowego (minibus) przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej

Pobierz: Pilzno, dnia 10.04.2019 r.
IZP.2710.1.2019

Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych dla Gminy Pilzno.

Pobierz: