Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OBWIESZCZENIA

Drukuj

OBWIESZCZENIA 2021

Pilzno, dnia 14.08.2019 r.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 sp. z o.o.

Pilzno, dnia 13.08.2019 r.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla "TIS" Tomasz Anioł.

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik, Słotowa - Etap II:

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gołęczyna:
Pilzno - Gołęczyna I
Pilzno - Gołęczyna II

Uwaga przedsiębiorcy

Obowiązek dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej dot. przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Pilzno pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego i Legionów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
OBWIESZCZENIE z załącznikami

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w Pilźnie pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów, Węgierską, Kaszubskiego wraz z terenami Klasztoru oo. karmelitów i Lwowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
OBWIESZCZENIE
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Pilźnie pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów, Węgierską, Kaszubskiego wraz z terenem Klasztoru oo. Karmelitów i Lwowską.
Załącznik nr 1 do projektu uchwały
Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Kolektory słoneczne dla mieszkańców gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Projekt obejmuje zakup i instalacje kompletnego układu urządzeń do ogrzewania wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej, tzw. "solarów".
Procedura postępowania i wniosek o umożliwienie uczestnictwa w projekcie

Załączniki

 • Ilość pobrań: 9

 • Ilość pobrań: 11

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 14

 • Ilość pobrań: 17

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 7

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2