Baner głowny strony Uąrzd Miejski Pilzno Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

OBWIESZCZENIA 2019

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik, Słotowa - Etap II:

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gołęczyna:
Pilzno - Gołęczyna I
Pilzno - Gołęczyna II

Uwaga przedsiębiorcy

Obowiązek dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej dot. przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Pilzno pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego i Legionów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
OBWIESZCZENIE z załącznikami

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w Pilźnie pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów, Węgierską, Kaszubskiego wraz z terenami Klasztoru oo. karmelitów i Lwowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
OBWIESZCZENIE
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Pilźnie pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów, Węgierską, Kaszubskiego wraz z terenem Klasztoru oo. Karmelitów i Lwowską.
Załącznik nr 1 do projektu uchwały
Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Kolektory słoneczne dla mieszkańców gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Projekt obejmuje zakup i instalacje kompletnego układu urządzeń do ogrzewania wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej, tzw. "solarów".
Procedura postępowania i wniosek o umożliwienie uczestnictwa w projekcie

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 684358