Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Pilzno, dnia 18.09.2020 r.
IZP.271.9.2020

Dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie

Pobierz: Pilzno, dnia 8.09.2020 r.
IZP.271.8.2020

Modernizacja dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w Pilźnie

Pobierz: Pilzno, dnia 3.09.2020 r.
IZP.271.7.2020

Przebudowa drogi na działce nr 228 w Łękach Dolnych km 0+050 - 0+640

Pobierz: Pilzno, dnia 25.08.2020 r.
IZP.271.6.2020

Dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie

Pobierz: Pilzno, dnia 28.07.2020 r.
OSP.2710.2.2020

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 16.07.2020 r.
IZP.271.5.2020

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łękach Dolnych na działce nr ewid. 228

Pobierz: Pilzno, dnia 1.07.2020 r.
OSP.2710.1.2020

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 23.04.2020 r.
IZP.271.4.2020

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla gminy Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 8.04.2020 r.
IZP.271.3.2020

Przebudowa dróg na terenie gminy Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 21.01.2020 r.
IZP.271.2.2020

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa nowego zbiornika na wodę pitną oraz nadbudowa i przebudowa istniejącego zbiornika"

Pobierz: Pilzno, dnia 16.01.2020 r.
IZP.271.1.2020

Dostawa sprzętu ICT dla szkoły w Strzegocicach

Pobierz: