Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Pilzno, dnia 19.06.2018 r.
IZP.2710.3.2019

Rozbudowa ulicy Ofiar Katynia oraz rozbudowa parkingu przy ul. Legionów w m. Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 19.06.2018 r.
IZP.2710.2.2019

Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy - (4 obiekty) w Gminie Pilzno

Pobierz: Pilzno, dnia 4.06.2019 r.
OPS.2710.1.2019

Dostawa samochodu osobowego (minibus) przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej

Pobierz: Pilzno, dnia 10.04.2019 r.
IZP.2710.1.2019

Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych dla Gminy Pilzno.

Pobierz: