Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj

Publikowanie danych dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, które stanowią, że informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Oświadczenia te są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie.

Oświadczenia majątkowe złożone za rok 2014.

Ewa Gołębiowska - Burmistrz Pilzna

Krzysztof Krawiec - Zastępca Burmistrza

Czesław Kubek - Sekretarz Gminy

Dorota Ciupak - p.o. Sekretarza Gminy

Dorota Ciupak - Zastępca Kierownika USC

Władysława Czuba - Skarbnik Gminy

Grażyna Zając - Skarbnik Gminy

Krzysztof Chmielek - Kierownik Referatu IZP, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Anna Gałuszka - Kierownik Referatu SO, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Małgorzata Krawiec - Kierownik Referatu POG, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Bernarda Pieczonka - p.o. Kierownika Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Lucyna Bal - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Marta Białas - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Anna Krzysik - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Małgorzata Nowik - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Helena Rak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Genowefa Stelmach - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Danuta Świerczek - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Anna Borowiec - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Zbigniew Baran - Dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie

Andrzej Czernicki - Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego "Pilzno" Sp. z o.o.

Andrzej Kozik - Dyrektor Domu Kultury w Pilźnie

Krystyna Gądek - Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie

Barbara Szypułka - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pilźnie

Zofia Uriasz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie

Renata Stoś - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie

RADNI MIEJSCY:

Aleksandra Górzan - Radna

Bogdan Rębiś - Radny

Beata Soprych - Radna

Barbara Srebro - Radna

Czesław Buras - Radny

Czesław Ziaja - Radny

Jerzy Curyło - Radny

Jan Strzała - Radny

Jerzy Urjasz - Radny

Łukasz Sok - Radny

Marcin Potempa - Radny

Paweł Bożek - Radny

Piotr Brzęczek - Radny

Paweł Gawlik - Radny

DYREKTORZY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:

Anna Błaś - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie

Marta Gmiterek - Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegocicach

Beata Tekiela - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łękach Górnych

Robert Krupa - Dyrektor Zespołu Szkół w Słotowej

Barbara Monica - Dyrektor Zespołu Jaworzu Górnym

Aurelia Mącior - Dyrektor Zespołu Szkół w Zwierniku

Krystyna Niemiec - Dyrektor Zespołu szkół w Machowej

Halina Piątek - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pilźnie

Anna Reguła - Dyrektor Zespołu Szkół w Lipinach

Jolanta Rębiś - Dyrektor Zespołu Szkół w Parkoszu

Piotr Rynkar - Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrkowie

Grzegorz Stawarz - Dyrektor Zespołu Szkół w Łękach Górnych

Antoni Tarza - Dyrektor Zespołu Szkół w Łękach Dolnych

Romualda Toboła - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pilźnie

Liczba odwiedzin kategorii: 3259